Raport bieżący nr 2/2015

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.
Raporty okresowe będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach.
Raporty kwartalne (jednostkowe i skonsolidowane):
Raport kwartalny za IV kwartał 2014 – 13.02.2015 r.
Raport kwartalny za I kwartał 2015 – 14.05.2015 r.
Raport kwartalny za II kwartał 2015 – 14.08.2015 r.
Raport kwartalny za III kwartał 2015 – 13.11.2015 r.
Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2014 rok – 22.05.2015 r.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Przemysław Podgórski, Prezes Zarządu
Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu