Biopaliwa

UNIMOT Paliwa oferuje bioestry (RME), których dystrybucja jest prowadzona z baz biopaliw w Trzebini i Tychach. Spółka gwarantuje stabilne i atrakcyjne cenowo dostawy surowca.

Biopaliwa to odnawialne źródło energii, w odróżnieniu od paliw kopalnych, takich jak: ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel czy paliwa jądrowe. Ze względu na swoje właściwości, biopaliwa są coraz częściej wykorzystywane w motoryzacji.

obrazek

Najpowszechniejszym biopaliwem są estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME), produkowane z oleju roślinnego. W wyniku reakcji oleju roślinnego i alkoholu metylowego (lub etylowego) w obecności katalizatora powstaje biodiesel i glicerol w proporcji 10:1. Biodiesel może być stosowany we wszystkich silnikach wysokoprężnych, przystosowanych do tego typu paliwa.

W Europie używany jest głównie metylowy ester rzepakowy (RME) jako paliwo w czystej postaci lub w połączeniu z tradycyjnym olejem napędowym.

Kontakt

Dział handlowy

Elżbieta Matlak-Ambroziewicz

Elżbieta Matlak-Ambroziewicz

Product manager