Paliwa żeglugowe

Grupa Unimot rozpoczęła fizyczne dostawy destylacyjnego paliwa żeglugowego MGO:DMA, realizowane autocysternami, w portach w Gdańsku i Gdyni. Działalność bunkrowa Grupy Unimot prowadzona będzie w oparciu o dwa z dziewięciu terminali paliwowych należących do Unimot Terminale, zlokalizowanych w Gdańsku i Szczecinie.  W drugiej połowie kwietnia tego roku Grupa zamierza rozszerzyć zakres działania w obszarze dostaw tego samego paliwa bunkrowego o porty w Szczecinie, Świnoujściu i Policach.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PALIW ŻEGLUGOWYCH

KARTA CHARAKTERYSTYKI

 

English version:

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR THE SALE OF MARINE FUELS

SAFETY DATA SHEET

 

 

KONTAKT

Kierownik Projektu ds. Rozwoju Sprzedaży Paliw Bunkrowych

Karol Siemczonek, e-mail: karol.siemczonek@unimot.pl