O Unimot Paliwa

image

UNIMOT Paliwa to spółka należąca do Grupy UNIMOT – największej w Polsce niezależnej grupy paliwowo-energetycznej. Spółka powstała z wydzielenia segmentów handlu paliwami i biopaliwami, a także gazem LPG ze spółki UNIMOT S.A. Od 1 lipca 2022 r. jest odpowiedzialna za prowadzenie działalności związanej z obrotem paliwami płynnymi w ramach Grupy UNIMOT.

Decyzja o przeniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do UNIMOT Paliwa stanowi drugi etap rozpoczętego 11 maja 2022 r. procesu reorganizacji Grupy Kapitałowej UNIMOT, mającego na celu przygotowanie do przejęcia przez Grupę biznesu niezależnego operatora logistycznego oraz biznesu produkcji i sprzedaży asfaltów w wyniku finalizacji transakcji nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale. Finalizacja procesu reorganizacji Grupy UNIMOT pozwoli na dostosowanie struktury zarządzania i nadzoru nad przenoszonymi segmentami biznesowymi do wymogów operacyjnych związanych z zapewnieniem niezależności podmiotu prowadzącego handel paliwami od pozostałych spółek operacyjnych.