Dane Kwartalne

Wskaźniki (rok: 2018)Q1Q2Q3Q4
 Przychody ogółem 679878---
Zysk brutto ze sprzedaży20226---
EBIT-599---
EBITDA776---
Zysk/strata netto-1966---
Kapitał własny----
 Zobowiązania dlugoterminowe----
Zobowiązania krótkoterminowe----
Aktywa ogółem----
Marża EBITDA -0,0008---
Marża netto 0,0011---
 ROE -0,001---
ROIC---