Raport bieżący nr 3/2017 EBI

Podstawa prawna:

par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Unimot Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marcin Zawisza, Wiceprezes