Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Unimot S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że otrzymał
powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta, przesłane na podstawie art. 19 ust. 1
rozporządzenia MAR, od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, pana Roberta Brzozowskiego,
Wiceprezesa Zarządu Spółki.
Treść powiadomienia znajduje się w załączniku do raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Parkitny Członek Zarządu