Informacja o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdania skonsolidowanego

Informacja o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdania skonsolidowanego

Wersja PDF raportu