Informacja o transakcji osoby powiązanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”, „Emitent”) informuje, że otrzymał powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta, przesłane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, od spółki Unimot Express sp. z o.o. osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Spółce, panem Adamem Sikorskim – Prezesem Zarządu Emitenta i panem Bogusławem Satławą – Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu