Informacja o ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki UNIMOT GAZ S.A. na dzień 7 października 2014 r.

Informacja o ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki UNIMOT GAZ S.A. na dzień 7 października 2014 r.

Wersja PDF raportu