Przychody netto ze sprzedaży w październiku 2013 r.

Przychody netto ze sprzedaży w październiku 2013 r.

Wersja PDF raportu