Przychody netto ze sprzedaży w czerwcu 2014 – wstępne dane

Przychody netto ze sprzedaży w czerwcu 2014 – wstępne dane

Wersja PDF raportu