Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 r

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.

Raporty okresowe będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach.
Raporty kwartalne (jednostkowe i skonsolidowane):
Raport kwartalny za IV kwartał 2015 – 15.02.2016 r.
Raport kwartalny za I kwartał 2016 – 13.05.2016 r.
Raport kwartalny za II kwartał 2016 – 12.08.2016 r.
Raport kwartalny za III kwartał 2016 – 14.11.2016 r.
Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2015 rok – 31.03.2016 r.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent