Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez Członka Rady Nadzorczej

Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez Członka Rady Nadzorczej

Wersja PDF raportu