Raport półroczny za 2017

  • Raport nr:/
  • Data publikacji:28.09.2017 / 20:18

Zarząd Spółki UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport półroczny za 2017 r. wraz z raportem biegłego rewidenta.