Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Unimot S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że otrzymał powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta, przesłane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, pana Marka Moroza, Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Notyfikacja dotyczy w znaczącej części zakupu akcji ze środków otrzymanych tytułem premii pieniężnej na zakup akcji, w ramach przyjętego w Spółce systemu premiowego dla członków zarządu.

 

Treść powiadomienia znajduje się w załączniku do raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu