General Meetings

Please note that all General Meetings are held in Polish and UNIMOT do not translate announcements and documents into English currently. Below you can find Polish versions.

Ordinary General Meeting – 20th May 2021

Expand Collapse

Treść uchwał podjętych na ZWZ 20.05.2021 r.

Zapis obrad Walnego Zgromadzenia

 

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, w związku z art. 402(1) § 1 i art. 402(2) KSH, Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”) niniejszym zwołuje na dzień 20 maja 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 142A (budynek West Station I, XII piętro). Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12:00.

Spółka przewiduje możliwość uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym niniejszym ogłoszeniem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem dedykowanej w tym celu platformy informatycznej. Reguły uczestnictwa opisane są w treści ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia. Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie transmitowane online: link

Dokumenty opublikowane po ogłoszeniu ZWZ:

Raport bieżący 21/2021 – zgłoszenie kandydata

załącznik do raportu 21/2021

 

Raport bieżący 18/2021 – rezygnacja z kandydowania

Załącznik do raportu 18/2021

Informacja o sali obrad ZWZ

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i innymi dokumentami znajduje się w poniższych załącznikach.

Ogłoszenie ZWZ Unimot_20.05.2021

Projekty uchwał_ZWZ_2021

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Formularz ZWZ 2021

Raport roczny 2020 jednostkowy_23.03.2021

Sprawozdanie z badania JSF

Raport roczny 2020 skonsolidowany_23.03.2021

Sprawozdanie z badania SSF

Sprawozdanie Zarządu 2020_23.03.2021

Uchwala Zarządu podział zysku za 2020

Uchwała RN opinia nt. uchwał ZWZ

Sprawozdanie RN za 2020

Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach za 2019-2020

Sprawozdanie o wynagrodzeniach – Raport KSUA – 2019-2020

Sprawozdanie KA za 2020

Ordinary General Meeting – 3rd June 2020

Expand Collapse

ZWOŁANIE ZWZ – 03.06.2020 r.

Zapis obrad Walnego Zgromadzenia

Protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, w związku z art. 402(1) § 1 i art. 402(2) KSH, Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”) niniejszym zwołuje na dzień 3 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 (PGE Narodowy, Moduł biurowy M10, II piętro). Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12:00.

Spółka przewiduje możliwość uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym niniejszym ogłoszeniem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem dedykowanej w tym celu platformy informatycznej. Reguły uczestnictwa opisane są w treści ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia. Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie transmitowane online.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i innymi dokumentami znajduje się w poniższych załącznikach.

Ordinary General Meeting – 4th June 2019

Expand Collapse

Dokumenty z odbytego posiedzenia ZWZ w dniu 04.06.2019 r.

 

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, w związku z art. 402(1) § 1 i art. 402(2) KSH, Zarząd Spółki UNIMOT S.A. niniejszym zwołuje na dzień 04 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 (PGE Narodowy, Moduł biurowy M10, II piętro). Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11:00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i innymi dokumentami znajduje się w poniższych załącznikach.

 

Extraordinary General Meeting - 7th September 2018

Expand Collapse

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 4021  § 1 i § 2 KSH i art. 4022  KSH oraz w związku z wnioskiem akcjonariusza złożonym w trybie art. 400 § 1 i 2 KSH, Zarząd Spółki UNIMOT S.A. niniejszym zwołuje na dzień 7 września 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 (PGE Narodowy, Moduł biurowy M10, II piętro) o godz. 10:00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu.

Dokumenty z odbytego posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ordinary General Meeting – 17th May 2018

Expand Collapse

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, w związku z art. 4021 § 1 i art. 4022 KSH, Zarząd Spółki UNIMOT S.A. niniejszym zwołuje na dzień 17 maja 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 (PGE Narodowy, Moduł biurowy M10, II piętro). Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10:00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu.

Dokumenty z odbytego posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ordinary General Meeting - 20th June 2017

Expand Collapse

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 402 § 1 KSH, Zarząd Spółki UNIMOT S.A. niniejszym zwołuje na dzień 20 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Częstochowie, przy ul. Dekabrystów 41 B. Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12:00. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach.

Extraordinary General Meeting - 18th May 2017

Expand Collapse

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 402 § 1 KSH, Zarząd Spółki UNIMOT S.A. niniejszym zwołuje na dzień 18 maja 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Częstochowie, przy ul. Dekabrystów 41 B. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11:00.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach.

Extraordinary General Meeting - 24th October 2016

Expand Collapse

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 402 § 1 KSH, Zarząd Spółki UNIMOT S.A. niniejszym zwołuje na dzień 24 października 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Częstochowie, przy ul. Torowej 3 B. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 13.00.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach.

NWZA – podjęte uchwały i jednolity tekst Statutu Spółki

Ordinary General Meeting - 2nd June 2016

Expand Collapse

Zarząd UNIMOT Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem przy ul. Świerklańskiej nr 2A, 47-120 Zawadzkie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382244 (dalej zwaną Spółką) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402§ 1, art. 4022 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (dalej ksh) oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które obędzie się w dniu 2 czerwca 2016 r. o godz. 13.00 w Częstochowie, przy ul. Torowej 3 B.

Ordinary General Meeting - 22th June 2015

Expand Collapse

Zarząd UNIMOT Spółka Akcyjna, z siedzibą: ul. Świerklańska nr 2a, 47-120 Zawadzkie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382244 (dalej zwaną „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1, art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej ksh) oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2015 r. o godz. 11.00 w Częstochowie, przy ul. Torowej 3 B.

Extraordinary General Meeting - 7th October 2014

Expand Collapse

Zarząd UNIMOT GAZ S.A. z siedzibą: ul. Świerklańska nr 2a, 47-120 Zawadzkie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382244 (dalej zwaną „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku art. 4021 § 1, art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej ksh) oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 7 października 2014 r. o godz. 11.00 w Częstochowie ul. Torowa 3 B.

 

Ordinary General Meeting - 27th June 2014

Expand Collapse

Zarząd UNIMOT GAZ Spółka Akcyjna, z siedzibą: ul. Świerklańska nr 2a, 47-120 Zawadzkie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382244 (dalej zwaną „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1, art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej ksh) oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2014 r. o godz. 11.00 w Częstochowie ul. Torowa 3 B.

Extraordinary General Meeting - 16th January 2014

Expand Collapse

Zarząd UNIMOT GAZ Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Świerklańska nr 2a, 47-120 Zawadzkie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382244 (dalej zwaną „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1, art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej ksh) oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 16 stycznia 2014 roku o godz. 11.00 w Częstochowie ul. Torowa 3 B.

Extraordinary General Meeting - 25th October 2013

Expand Collapse

Zarząd UNIMOT GAZ S.A. z siedzibą: ul. Świerklańska nr 2a, 47-120 Zawadzkie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382244 (dalej zwaną „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku art. 4021 § 1, art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej ksh) oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 25 października 2013 r. o godz. 11.00 w Częstochowie ul. Torowa 3 B.

Ordinary General Meeting - 27th June 2013

Expand Collapse

Zarząd UNIMOT GAZ Spółka Akcyjna, z siedzibą: ul. Świerklańska nr 2 a, 47-120 Zawadzkie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382244 (dalej zwaną „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1, art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej ksh) oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2013 r. o godz. 11.00 w Częstochowie ul. Torowa 3 B.

Extraordinary General Meeting - 12th December 2012

Expand Collapse

W związku z otrzymaniem od akcjonariusza Spółki żądania obejmującego umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. zwołanego na dzień 12 grudnia 2012 r., złożonego w trybie art. 401 § 1 KSH, Zarząd Spółki Unimot Gaz S.A., działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, informuje, iż porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został uzupełniony o następującą sprawę:

1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.

Spełniając żądanie akcjonariusza Zarząd Spółki dodał ją do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu znajduje się aktualny, uzupełniony przez Zarząd Spółki porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, uwzględniające zmiany zaproponowane przez akcjonariusza.

Extraordinary General Meeting - 12th December 2012

Expand Collapse

Zarząd Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Świerklańska nr 2A, 47-120 Zawadzkie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382244 (dalej zwaną „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1, art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej ksh) oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2012 r. o godz. 11.00 w Częstochowie ul. Torowa 3 B.