Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust.1 MAR

Zarząd Unimot S.A. (“Spółka”, “Emitent”) z siedzibą w Zawadzkie informuje, że otrzymał powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta, przesłane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, pana Michała Parkitnego Członka Zarządu Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marcin Zawisza Wiceprezes Zarządu